"Vzdělání - cesta k prosperitě"

Betta BDM

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy

   V týdnu od 04. ledna 2021  výuka v kurzech probíhá distanční formou, a to v termínech,

   ve kterých probíhá i prezenční výuka.

· Časové rozvrhy distanční výuky (včetně zařazení žáků do kurzu) jsou stejné jako při prezenční výuce.

· Při distanční výuce je třeba se řídit postupy uvedenými na našem webu - viz http://www.betta.cz/default_soubory/online.htm

· Stále je možné přihlašovat se do kurzů: vyplněné (naskenované nebo vyfocené) přihlášky (formulář ZDE) zasílejte na kontaktní e-mailovou adresu (info@betta.cz)

 

MATEMATIKA  —  ČESKÝ JAZYK

pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ

Školní rok 2020/2021

Gymnázium Joachima Barranda

Talichova 824

266 01  Beroun

(Autobus,  zastávka U Černého koně)

Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK

Brdičkova 1878/2

155 00  Praha 5

(Metro - B,  stanice Lužiny)

Aktualizováno:  08. 01. 2021