Online výuka v kurzech

"Vzdělání - cesta k prosperitě"

Betta BDM

Jak probíhá distanční Online výuka?

   Pro potřeby distanční Online výuky používáme platformu Google Chrome s jejími webovými aplikacemi: Google Classroom (Učebna), Google Meet (videokonference), Google Gmail (elektronická pošta), Google Disk (webové úložiště) nebo Google Dokumenty, Tabulky, Prezentace apod.

   Google Classroom nabízí učitelům volně dostupnou webovou službu, která v Internetovém prostředí umožňuje zprovoznit prostor (Učebnu) pro výuku žáků. Učitel si v Učebně vytváří výukové kurzy do kterých si může pozvat své žáky, se kterými potřebuje komunikovat. Posílá jim oznámení o  úkolech, předává jim odkazy na studijní materiál nebo přímo zasílá soubory, obrázky, prezentace i audiovizuální materiály. Hlavním posláním učebny je pak zadávání, termínování a přijímání hotových úkolů.

Co potřebuji, abych se mohla/mohl účastnit Online výuky v kurzech?

1) Připravit počítač, tablet nebo chytrý mobil, který má nainstalovaný webový prohlížeč Google Chrome s připojením k Internetu;

2) Zřídit si soukromý Google Účet (např. moje.jmeno@gmail.com). Pro vytvoření tohoto účtu použít webovou adresu: http://www.google.cz.
P
omocí tohoto nově vytvořeného Google Účtu žák získává přístup ke všem webovým aplikacím Google, viz výše;

3) POZOR: pro účely online výuky není možné používat účty, které žáci obdrželi ve svých školách — tyto účty jsou majetkem školy a využívají se pouze pro školní výuku;

4) Zaslat informaci o zřízeném Google Účtu (o jeho e-mailové adrese) na info@betta.cz, aby si vyučující mohl žáka zařadit do své učebny;

5) Vyčkat na speciální sedmimístný kód, který bude učitelem zaslán zpět na e-mailovou adresu žáka. Pomocí tohoto kódu se žák do příslušného kurzu matematiky nebo českého jazyka připojí;

Harmonogram on-line výuky – prodloužení kurzů:

K „Online výuce“ se z důvodu kontroly spojení učitelů se žáky pomocí videokonference prostřednictvím aplikace „Google Meet“ připojujte o 5 min dříve, než je uvedeno v tabulce níže.

   Časy pro spojení formou videokonference, jakožto zařazení žáků do kurzů, je stejné jako u prezenční výuky. Pro online výuku předpokládáme následující týdenní termíny:

                        

                         Pondělí:           – 15:00 - 16:30 hod (kurzy C107 a M105); 16:45 - 18:15 hod (kurz M115);

                         Úterý:               – 15:00 - 16:30 hod (kurzy C207 a M205);

                         Středa:            – 16:00 - 17:30 hod (kurz M306);

                         Čtvrtek:           – 15:00 - 16:30 hod (kurzy C407 a M405); 16:45 - 18:15 hod (kurz C417);

03. – 04. 03. 2021