Online výuka v kurzech

Jak probíhá distanční On-line výuka?

             Doufáme, že přípravné kurzy budou probíhat „normální“ prezenční formou, nicméně jsme připraveni pokračovat v online výuce, pokud by si to mimořádné okolnosti vynutily.  Ve školním roce 2020/2021 jsme v této oblasti získali bohaté zkušenosti. Z našeho pohledu je velmi důležité, aby žáci byli při výuce se svými učiteli v přímém kontaktu a mohli spolu komunikovat v reálném čase prostřednictvím video-hovorů (za použití mikrofonů a webových kamer).

 

   Pro potřeby distanční Online výuky používáme platformu Google Chrome s jejími webovými aplikacemi: Google Classroom (Učebna), Google Meet (videokonference), Google Gmail (elektronická pošta), Google Disk (webové úložiště) nebo Google Dokumenty, Tabulky, Prezentace apod.

   Google Classroom nabízí učitelům volně dostupnou webovou službu, která v Internetovém prostředí umožňuje zprovoznit prostor (Učebnu) pro výuku žáků. Učitel si v Učebně vytváří výukové kurzy do kterých si může pozvat své žáky, se kterými potřebuje komunikovat. Posílá jim oznámení o  úkolech, předává jim odkazy na studijní materiál nebo přímo zasílá soubory, obrázky, prezentace i audiovizuální materiály. Hlavním posláním učebny je pak zadávání, termínování a přijímání hotových úkolů.

Co potřebuji, abych se mohla/mohl účastnit Online výuky v kurzech?

1) Připravit počítač, tablet nebo chytrý mobil, který má nainstalovaný webový prohlížeč Google Chrome s připojením k Internetu;

2) Zřídit si soukromý Google Účet (např. moje.jmeno@gmail.com). Pro vytvoření tohoto účtu použít webovou adresu: http://www.google.cz.
P
omocí tohoto nově vytvořeného Google Účtu žák získává přístup ke všem webovým aplikacím Google, viz výše;

3) POZOR: pro účely online výuky není možné používat účty, které žáci obdrželi ve svých školách — tyto účty jsou majetkem školy a využívají se pouze pro školní výuku;

4) Zaslat informaci o zřízeném Google Účtu (o jeho e-mailové adrese) na info@betta.cz, aby si vyučující mohl žáka zařadit do své učebny;

5) Vyčkat na speciální sedmimístný kód, který bude učitelem zaslán zpět na e-mailovou adresu žáka. Pomocí tohoto kódu se žák do příslušného kurzu matematiky nebo českého jazyka připojí;

 

Betta BDM     "Vzdělání - cesta k prosperitě