Online výuka v kurzech

"Vzdělání - cesta k prosperitě"

Betta BDM

Jak probíhá distanční Online výuka?

   Pro potřeby distanční Online výuky používáme platformu Google Chrome s jejími webovými aplikacemi: Google Classroom (Učebna), Google Meet (videokonference), Google Gmail (elektronická pošta), Google Disk (webové úložiště) nebo Google Dokumenty, Tabulky, Prezentace apod.

   Google Classroom nabízí učitelům volně dostupnou webovou službu, která v Internetovém prostředí umožňuje zprovoznit prostor (Učebnu) pro výuku žáků. Učitel si v Učebně vytváří výukové kurzy do kterých si může pozvat své žáky, se kterými potřebuje komunikovat. Posílá jim oznámení o  úkolech, předává jim odkazy na studijní materiál nebo přímo zasílá soubory, obrázky, prezentace i audiovizuální materiály. Hlavním posláním učebny je pak zadávání, termínování a přijímání hotových úkolů.

Co potřebuji, abych se mohla/mohl účastnit Online výuky v kurzech?

1) Připravit počítač, tablet nebo chytrý mobil, který má nainstalovaný webový prohlížeč Google Chrome s připojením k Internetu;

2) Zřídit si soukromý Google Účet (např. moje.jmeno@gmail.com). Pro vytvoření tohoto účtu použít webovou adresu: http://www.google.cz.
P
omocí tohoto nově vytvořeného Google Účtu žák získává přístup ke všem webovým aplikacím Google, viz výše;

3) POZOR: pro účely online výuky není možné používat účty, které žáci obdrželi ve svých školách — tyto účty jsou majetkem školy a využívají se pouze pro školní výuku;

4) Zaslat informaci o zřízeném Google Účtu (o jeho e-mailové adrese) na info@betta.cz, aby si vyučující mohl žáka zařadit do své učebny;

5) Vyčkat na speciální sedmimístný kód, který bude učitelem zaslán zpět na e-mailovou adresu žáka. Pomocí tohoto kódu se žák do příslušného kurzu matematiky nebo českého jazyka připojí;

Harmonogram Online výuky v kurzech:

K „Online výuce“ se z důvodu kontroly spojení učitelů se žáky pomocí videokonference prostřednictvím aplikace „Google Meet“ připojujte o 5 min dříve, než je uvedeno v tabulce níže.

   Časy pro spojení formou videokonference, jakožto zařazení žáků do kurzů, je stejné jako u prezenční výuky. Pro online výuku předpokládáme následující týdenní termíny:

  7) 04. 01. – 07. 01. 2021                 Pondělí:     – 14:30 - 16:00 hod (kurz M101); 15:00 - 16:30 hod (kurzy C107 a M105); 16:45 - 18:15 hod (kurz M115);

  8) 11. 01. – 14. 01. 2021                 Úterý:         – 15:00 - 16:30 hod (kurzy C207 a M205);

  9) 18. 01. – 21. 01. 2021                 Středa:       – 14:30 - 16:00 hod (kurz C303); 16:00 - 17:30 hod (kurz M306);

10) 25. 01. – 28. 01. 2021                 Čtvrtek:      – 15:00 - 16:30 hod (kurzy C407 a M405); 16:45 - 18:15 hod (kurz C417);

 

11) 01. 02. – 04. 02. 2021 – prezenční výuka na školách;

12) 08. 02. – 11. 02. 2021 – prezenční výuka na školách;

13) 15. 02. – 18. 02. 2021 – prezenční výuka na školách;