Informace o výuce

"Vzdělání - cesta k prosperitě"

Betta BDM

Výuka

Výuka v kurzech:

     V přípravných kurzech si žáci pod vedením středoškolských profesorů upevní své znalosti z matematiky a českého jazyka, které získali při studiu na základní škole. Systematickým opakováním a procvičováním probrané látky získají automatizované návyky při řešení standardních i problémových úkolů.

     V běžném týdnu žáci absolvují „dvouhodinovku“ daného předmětu. Pokud mají žáci  zájem navštěvovat kurzy matematiky i českého jazyka, mohou si je zvolit ve dvou různých dnech (pro žáky je to lepší varianta).

     Je možné  absolvovat  oba  kurzy i v jednom dni (celkem 4 vyučovací hodiny), ale je třeba počítat s většími nároky na pozornost a soustředění žáků.

 

Co s sebou na výuku?

Základní pomůcky jako do školy - přezůvky, psací potřeby, pravítko, lepidlo a nůžky.

Na hodiny matematiky rýsovací potřeby a nelinkovaný sešit A4.

Na český jazyk stačí linkovaný sešit  A4 a pastelky. Vhodná je i malá svačina a nápoje.

Ve škole jsou k dispozici automaty na chlazené i teplé nápoje.

 

 

Výuka probíhá v období:  21. října 2019 - do 05. dubna 2020

(1 kurz = 36 vyučovacích hodin; cena za 1 kurz = 4.150,- Kč / celková cena za M+ČJ = 8.300,- Kč).

 

 

 

Volná místa a termíny jednotlivých kurzů viz Rozvrh kurzů.

 

Týdenní rozpis jednotlivých lekcí  je ve školním roce každoročně konkretizován s ohledem na prázdniny, svátky apod.- viz Rozpis lekcí 2019/2020

Zápisy do kurzů:

· Přihlášky zasílejte e-mailem na info@betta.cz;

· Přihlášku možno stáhnout zde - formulář „pdf“!