Informace o výuce

"Vzdělání - cesta k prosperitě"

Betta BDM

Výuka v kurzech:

     V přípravných kurzech si žáci základních škol pod vedením středoškolských profesorů z Gymnázia Jaroslava Heyrovského v Praze 5

a Gymnázia Joachima Barranda v Berouně upevní své znalosti z matematiky a českého jazyka, které získali při studiu na základní škole.

Systematickým opakováním a procvičováním probrané látky získají automatizované návyky při řešení standardních i problémových úkolů.

     V běžném týdnu žáci absolvují „dvouhodinovku daného předmětu. Pokud mají žáci  zájem navštěvovat kurzy matematiky i českého jazyka,

mohou si je zvolit ve dvou různých dnech (pro žáky je to lepší varianta).

     Je možné  absolvovat  oba  kurzy i v jednom dni (celkem 4 vyučovací hodiny), ale je třeba počítat s většími nároky na pozornost a soustředění žáků.

 

Co s sebou na výuku?

Základní pomůcky stejné jako do školy na výuku – psací potřeby, pravítko, lepidlo a nůžky.

Na hodiny matematiky rýsovací potřeby a nelinkovaný sešit A4.

Na český jazyk stačí linkovaný sešit  A4 a pastelky.

Přezůvky – po přezutí si žáci odloží obuv do plastového sáčku (svršky si děti odnesou s sebou do učebny)

Vhodná je i malá svačina a nápoje. Ve škole jsou k dispozici automaty na chlazené nápoje.

 

 

Výuka probíhá v období: od 18. října 2021 - do 01. dubna 2022

(1 kurz = 36 vyučovacích hodin; cena za 1 kurz = 4.350,- Kč / celková cena za M+ČJ = 8.700,- Kč).

 

Zápisy do kurzů:

· Přihlášku možno stáhnout zde - formulář „pdf“

· Po stažení si přihlášku uložte do počítače a po vyplnění formuláře požadovanými údaji přihlášky zasílejte e-mailem na info@betta.cz.

· Vaši přihlášku zaregistrujeme a zašleme Vám potvrzující e-mail s platebními informacemi.

 

Volná místa a termíny jednotlivých kurzů viz Rozvrh kurzů.

 

Týdenní rozpis jednotlivých lekcí  je ve školním roce každoročně konkretizován s ohledem na prázdniny, svátky apod.- viz Rozpis lekcí 2021/2022