Přijímací zkoušky nanečisto

(pro žáky 5. tříd ZŠ)

Aktualizováno:  26. 04. 2021

PŘEDMĚTY:        MATEMATIKA (M), ČESKÝ JAZYK (ČJ), VŠEOBECNÝ ROZHLED (VR)

Termín:                      Sobota:   24. dubna 2021 – akce již proběhla a splnila svůj hlavní účel !

Zahájení zkoušky:                               8:15 hod (doporučený příchod do 8:00 hod)

Program zkoušky:                               cca 08:15 - 08:30 hod:            pokyny k vyplňování testů;

                                                              cca 08:30 - 09:55 hod:            didaktický test „Matematika“ (M - 85 min);

                                                              cca 10:20 - 11:30 hod:            didaktický test „Český jazyk a literatura“ (ČJ - 70 min);

                                                              cca 11:40 - 12:30 hod:            didaktický test „Všeobecný rozhled“ (VR - 50 min).

Místo konání:           Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Brdičkova 1878/2, Praha 5, (Metro - B,  stanice Lužiny);

*) Podmínky účasti    - viz MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ  MZČR ze dne 6. dubna 2021, č. j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN

- viz INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021;

- viz OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU

  PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 – opatření MŠMT z dubna 2021 !

Na základě výše uvedených opatření se přijímacích zkoušek nanečisto zúčastnili uchazeči, kteří:

a) neměli příznaky onemocnění COVID-19 (při vstupu do školy jim byla měřena teplota těla bezkontaktním teploměrem);

b) doložili před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu (nebo RT-PCR testu) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, viz formulář „Potvrzeni_o_provedeni_antigeniho_testu.pdf;

c) v prostorách školy nosili respirátor FFP2 (popř. chirurgickou roušku). 

 

Bodové výsledky žáků:

- u opravených testů uvádíme anonymní pořadí studenta v rámci daných výsledků; - opravené testy zasíláme e-mailem do 27. 04. 2021

 

Pořadí žáků PNN ze dne 24. 04. 2021

 

 

Správná řešení úkolů:

Správná řešení úkolů z ČJ, M a VR ze dne 24. 04. 2021

 

"Vzdělání - cesta k prosperitě"

Betta BDM