Jednotná přijímací zkouška (JPZ) - termíny

PŘEDMĚTY: MATEMATIKA (M), ČESKÝ JAZYK (ČJ)

 

Termíny pro podání přihlášky

1. do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem);

2. do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem);

Bližší informace k podání a vyplnění přihlášek jsou k dispozici v sekci Přihlášky na střední školu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betta BDM     "Vzdělání - cesta k prosperitě

Aktualizováno:  11. 09. 2022

Termíny konání JPZ (jednotná přijímací zkouška v roce 2023)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2022/2023 na následující období.

TYP OBORU

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA

13. dubna 2023

14. dubna 2023

10. května 2023

11. května 2023

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

17. dubna 2023

18. dubna 2023

Jestliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Školní přijímací zkouška

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. .

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (60 min) a z matematiky (70 min). Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.  

Další oficiální informace o přijímacích zkouškách na střední školy naleznete na adrese: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska