Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 

Aktualizováno:  11. 03. 2021

PŘEDMĚTY: MATEMATIKA (M), ČESKÝ JAZYK (ČJ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Vzdělání - cesta k prosperitě"

Betta BDM

Termíny konání JPZ (jednotná přijímací zkouška v roce 2021)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

TYP OBORU

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

ČTYŘLETÉ*) OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA

3. května 2021

4. května 2021

2. června 2021

3. června 2021

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

5. května 2021

6. května 2021

Jestliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Školní přijímací zkouška

Pokud je součástí přijímacího řízení zároveň jednotná přijímací zkouška a školní přijímací zkouška, ředitel školy stanoví termín školní přijímací zkoušky na stejný den, kdy se koná jednotná přijímací zkouška. V případě, že školní přijímací zkouška bude konat distančním způsobem, může stanovit odlišný termín konání.

*) V případě, že se jednotná přijímací zkouška z rozhodnutí ředitele školy v daném oboru nekoná (týká se pouze čtyřletých oborů), škola organizuje vždy školní přijímací zkoušku. V tomto případě se školní přijímací zkouška nesmí konat v termínech, které jsou stanoveny pro jednotnou přijímací zkoušku.

Další oficiální informace o přijímacích zkouškách na střední školy naleznete na adrese: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska