Jednotná přijímací zkouška (JPZ) - termíny

PŘEDMĚTY: MATEMATIKA (M), ČESKÝ JAZYK (ČJ)

 

TERMÍNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

1. Do 30. listopadu 2023 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem);

2.  Od 1. do 20. února 2024 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem);

Bližší informace k podání a vyplnění přihlášek jsou k dispozici v sekci  Přihlášky na střední (2024).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betta BDM     "Vzdělání - cesta k prosperitě

Aktualizováno:  12. 02. 2024

Termíny konání JPZ (jednotná přijímací zkouška v roce 2024)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 na následující období.

TYP OBORU

1. ŘÁDNÝ TERMÍN

2. ŘÁDNÝ TERMÍN

1. NÁHRADNÍ TERMÍN

2. NÁHRADNÍ TERMÍN

ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA

12. dubna 2024

15. dubna 2024

29. dubna 2024

30. dubna 2024

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

16. dubna 2024

17. dubna 2024

Jestliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Školní přijímací zkouška

Uchazeči si mohou podat více přihlášek (2 nebo 3) do oborů s jednotnou přijímací zkouškou. Žáci mohou zkoušku konat nejvýše ve dvou termínech.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury (60 min) a z matematiky (70 min). Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.  

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024 (cermat.cz)

Další oficiální informace o přijímacích zkouškách na střední školy naleznete na adrese: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska